12-
13
Feb
18
Feb
25
Feb
8-
10
Apr
16-
17
Apr
23-
24
Apr
27
Apr
29
Apr
22
Maj
26
Maj
28
Maj
1
Okt

Historia

Idéprojektering av Hyllieområdet startade då beslutet om Citytunnelns Hyllie Station offentliggjordes. Percy Nilsson påbörjade arbetet med detaljplanen som sedermera utarbetades och slutfördes i samarbete med Malmö stad.

År 2001 fattade kommunen beslut att Hyllie skulle bli Malmös högst prioriterade byggområde. Byggrätten avseende shoppingcenter med tillhörande bostäder och kontor avyttrades till Steen & Ström och detaljplanen vann laga kraft i februari 2006. Steen & Ström påbörjade byggnation av Emporia Shoppingcenter under februari 2008 och färdigställandet beräknas till februari-mars 2012.

Första spadtaget blev två när bygget av Malmös nya Arena körde igång den 10 januari 2007.Bygglov för arenan erhölls i september 2006 och det första spadtaget togs något försenat den 10 januari 2007.

Under 2007 fattades beslut av Malmö stad i frågan kring namngivningen av arenan. Detta innebär att Malmö stad i 5 + 5 år innehar namnrättigheterna till arenanamnet Malmö Arena.

Malmö Arena invigdes den 6-7 november 2008 med den storslagna föreställningen ”Det svenska musikundret”. Det kända faktum att Malmö under många år gått miste om stora evenemang p.g.a. att det saknats en lämplig publik arena blev från då endast ett minne blott.

Mat & Dryck
Malmö Arena erbjuder ett mat- och dryckkoncept utöver det vanliga.
Här kan ni avnjuta en god lunch på veckodagarna likväl som en härligt komponerad meny i samband med något av våra evenemang.
Konferens & Seminarier
I Malmö Arena finns lokaler som rymmer 50-300 personer i konferenssittning.

Vi har största flexibilitet för såväl större seminarium och bolagsstämmor som personalmöte.
Evenemangsområde
I Hyllie får du lika nära till världen som världen får till dig!
Här byggs det b.la upp bostäder, kontor, internationell mässanläggning och Skandinaviens största köpcenter Emporia .