Svenska English

News date menu

News tag menu

Category list

Inga kategorier tillgängliga.

Information till följd av Coronaviruset

Malmö Arena följer myndigheternas och regeringens direktiv och rekommendationer kring Coronaviruset. Har du frågor kring ett specifikt evenemang är det bästa att kontakta Arrangören direkt.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade och så snart det finns ny information i frågan kommer denna att publiceras på vår hemsida. Vid eventuella ändringar i evenemangskalendern kommer biljettinnehavare som köpt biljetter via våra officiella försäljningskanaler, att bli informerade direkt via e-mail.