Konerensrummet En Trappa Upp på Malmö Arena.

Mezzanin

En Trappa Upp är en flexibel lokal nära foajén som kan delas upp i tre sektioner. I dessa lokaler sitter ni ljust och bekvämt och nära Percys Restaurang & Bar. 

Lokalen har projektor, duk, whiteboard och blädderblock. 

Kapacitet

  • Mötesyta 160 m²
  • U-bord 20 personer per sektion
  • Biosittning 60 personer 

Möjligheter

  • Konferens
  • Produktlansering
  • Utställning
  • Mingel

Kontakta oss

E-post:
Malmö Arena

Telefon:
040-642 04 00