Historia

HISTORIA

Idéprojektering av Hyllie startade då beslutet om Citytunnelns Hyllie Station offentliggjordes. Percy Nilsson påbörjade arbetet med detaljplanen som sedermera utarbetades och slutfördes i samarbete med Malmö stad.

År 2001 fattade kommunen beslut att Hyllie skulle bli Malmös högst prioriterade område. Byggrätten avseende shoppingcenter med tillhörande bostäder och kontor avyttrades till Steen & Ström och detaljplanen vann laga kraft i februari 2006. Steen & Ström påbörjade byggnation av Emporia Shoppingcenter under februari 2008 och färdigställandet beräknas till februari-mars 2012.

Bygglov för arenan erhölls i september 2006 och det första spadtaget togs något försenat den 10 januari 2007. Under 2007 fattades beslut av Malmö stad i frågan kring namngivningen av arenan. Detta innebär att Malmö stad i 5 + 5 år innehar namnrättigheterna till arenanamnet Malmö Arena.

Malmö Arena invigdes den 6-7 november 2008 med den storslagna föreställningen ”Det svenska musikundret”. Det kända faktum att Malmö under många år gått miste om stora evenemang p.g.a. att det saknats en lämplig publik arena blev från då endast ett minne blott.

 

Om Malmö Arena

Malmö Arena är beläget centralt i den expansiva öresundsregionen Hyllie. Vår verksamhet är av bred karaktär som tillgodoser olika inriktningar både...

Läs mer
Stadsdelen Hyllie

Den expansiva stadsdelen Hyllie i Malmö är navet i Öresundsregionen, även kallat Greater Copenhagen. Här i den gröna stadsdelen finns bostäder, kontor, Malmömässan och...

Läs mer
Träningshall

Träningshallen på Malmö Arena, Hyllie Vattenparksgata 7, är en modern träningshall av hög kvalitet, med Malmös bästa is från början av augusti till slutet av mars...

Läs mer