Svenska English

Ansökan

Information om sökandes rättigheter

Personuppgifter sparas endast i den pågående anställningsprocessen, alternativt anställningsprocesser i framtiden om detta godkänns. 
Den arbetssökande har rätt att när som helst få sina personuppgifter raderade genom att mejla privacy@malmoarena.com.