Integritetspolicy

subpage-heroimage

Det är viktigt för oss att du som gäst, biljettköpare och/eller besökare på Malmö Arena känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Nedan finns även kontaktuppgifter om du har ytterligare frågor.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Parkfast Arena AB, organisationsnummer 556688–3657, (hädanefter ”Malmö Arena”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter beskriven i denna policy.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgift?

Personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt (tillsammans med annan information) kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det innebär att uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, bilder, IP-adresser och tävlingsbidrag är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål/varför?

Vi samlar in dina personuppgifter i olika sammanhang, som till exempel när du besöker ett evenemang hos oss, när du är här på konferens eller när du bokar bord i våra restauranger.

Biljettförsäljning via internet, per telefon eller i biljettkassa/biljettombud

Ticketmaster är Malmö Arenas auktoriserade biljettåterförsäljare och alla biljettköp till konserter och evenemang i Malmö Arena sker via Ticketmaster Sverige AB.

Ticketmaster samlar in personuppgifter om biljettköparen i samband med biljettköpet. Ticketmaster är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som lämnas i samband med nämnda köp. För information om hur Ticketmaster behandlar personuppgifter se deras hemsida. Ticketmaster lämnar ut biljettköpares personuppgifter till Malmö Arena enligt nedan:

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

För att informera våra biljettköpare om evenemanget de har köpt biljetter till. Denna information är direkt kopplad till evenemanget och kan handla om till exempel viktig information inför ett besök såsom hålltider och säkerhet, förändringar eller inställt evenemang.

 
 • Insamling av information om vilket evenemang köpet gäller.
 • Lagring av kontaktuppgifter för utskick av information
 • Lagring av speciella behov/särskilda önskemål
 
 
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe,
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd som du upplyser oss om)
 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att informera om evenemanget. Behandlingen är även nödvändig för att kunna hantera reklamations- och konsumentärenden.

Lagringsperiod: Personuppgifter som samlas in i sparas fram till det att evenemanget biljetterna gäller för är färdigt.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

Kartläggning av besökare. För att ge Malmö Arena möjlighet att kartlägga geografiskt var besökarna kommer ifrån. Detta för att vi ska kunna nå dem med riktad marknadsföring till kommande evenemang. Detta gäller inte personlig direktreklam, utan endast postnummerområde.

 
 • Insamling av postnummer
 • Sammanställning av rapport över besökares postnummer
 • Lagring av ovanstående rapport om evenemanget återkommer nästkommande kalenderår.
 
 
 • Namn
 • Stad / stadsdel/kommun/ län/ land
 

Laglig grund: Berättigat intresse.

Lagringsperiod:  Uppgifterna sparas i upp till 2 år från det att evenemanget där kartläggningen skedde har avslutas.

 

Prenumeration av nyhetsbrev och marknadsföring

Du kan, via Ticketmasters eller Malmö Arenas hemsida, anmäla dig som mottagare av vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet informerar vi om kommande evenemang och nyheter om Malmö Arena.

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

För att nå dig som prenumererar på Malmö Arenas nyhetsbrev

 

 
 • Insamling av adresser för utskick av vårt nyhetsbrev
 • Lagring av adresser för utskick av nyhetsbrev
 • Utskick av nyhetsbrev
 
 
 • Namn
 • Adress (postadress för utskick per post, e-post för utskick per e-post)
 

Laglig grund: Samtycke.

Lagringsperiod: Tills avregistrering görs eller när man varit inaktiv mer än 2 år.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

Marknadsföring. Informera om nya evenemang som kommer till Malmö Arena, exklusiva förköp och erbjudande.

 
 • Insamling av adresser för utskick av vårt nyhetsbrev
 • Lagring av adresser för utskick av nyhetsbrev
 • Utskick av nyhetsbrev
 
 
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (e-post)

 

Laglig grund: Samtycke.

Lagringsperiod: Tills avregistrering görs eller när man varit inaktiv mer än 2 år.


Konferens

När du besöker Malmö Arena som konferensgäst kan insamling av personuppgifter göras för att uppfylla avtalet för konferensbokningen.

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

För att uppfylla avtalet för konferensbokning

 
 • Insamling av mejladresser
 • Lagring av mejladresser för utskick av information
 • Lagring av speciella behov/särskilda önskemål
 
 
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Deltagarlistor
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd som du upplyser oss om)
 • Andra uppgifter som är relevanta för din vistelse och som du upplyser oss om.
 

Laglig grund: Avtal.

Lagringsperiod: Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet gällande bokningen. Personuppgifterna anonymiseras direkt efter konferensen.


Restaurangbesök

När du besöker Malmö Arena som restauranggäst kan insamling av personuppgifter göras för att uppfylla avtalet för bordsbokning.

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

För att uppfylla avtalet för bordsbokning

 
 • Insamling av mejladresser
 • Lagring av mejladresser för utskick av information
 • Lagring av speciella behov/särskilda önskemål
 
 
 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
 • Deltagarlistor
 • Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd som du upplyser oss om)
 • Andra uppgifter som är relevanta för din vistelse och som du upplyser oss om.
 

Laglig grund: Avtal.

Lagringsperiod: Personuppgifterna behandlas så länge det är nödvändigt för att uppfylla avtalet gällande bokningen.


Näringslivet

I vårt professionella nätverk sparar vi personuppgifter för att hantera nödvändiga kontaktuppgifter avseende befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

För att hantera nödvändiga kontaktuppgifter avseende befintliga och potentiella kunder, samarbetspartners och leverantörer.

 
 • Insamling av kontaktuppgifter
 • Kontaktuppgifter används för att skicka inbjudningar till eller information om olika event på Malmö Arena
 • Lagring av kontaktuppgifter
 
 
 • Namn
 • Befattning
 • Företag
 • Kontaktuppgifter (exempelvis e-post och företagsadress, telefonnummer)
 

Laglig grund: Avtal och berättigat intresse

Lagringsperiod: Lagras under avtalstiden och ytterligare högst fem år.


Kamerabevakning

Kameraövervakning sker i Malmö Arenas lokaler, både inomhus och utomhus.

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

Kamerabevakning i Malmö Arena för att förhindra olyckor samt att förhindra, utreda och avslöja eventuell brottslighet, skadegörelse och hotfulla situationer samt säkerställa fria utrymningsvägar under evenemang.

 
 • Kameraövervakning av Malmö Arenas lokaler, både inomhus och utomhus
 • Klipp från videoinspelning  sparas när Malmö Arena anser det behövas för att uppfylla ändamålet med bevakningen
 
 
 • Videoinspelning

 

Laglig grund: Intresseavvägning, brottsutredningssyfte samt LSO 2003:778

Lagringsperiod: Upp till 30 dagar.


Arbetsansökningar

Malmö Arena hanterar inkommande ansökningar på följande sätt:

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

För att hantera ansökningar till en utannonserad tjänst

 
 • Insamling av ansökningar och gallring gentemot kraven i annonsen
 • Genomgång och urval av ansökningar inför intervju
 • Kallelse till intervju
 • Eventuella tester
 • Referenstagning
 • Val av kandidat
 • Kontraktsskrivning
 • Icke valda kandidaters ansökningshandlingar raderas
 

Inget krav finns från Malmö Arenas sida på vilka personuppgifter som ska ingå i en ansökan. Vanligen ingår:

 • Namn
 • Personnummer/Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • CV-uppgifter
 

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera ansökningar vid en rekrytering.

Lagringsperiod: Icke valda kandidaters ansökningshandlingar lagras till dess att överklagandeperioden inom tex diskrimineringslagstiftningen gått ut.

 

Ändamål

Behandlingar som utförs

Kategori av personuppgifter

För att hantera en inkommen spontanansökan/allmänt intressebrev.

Svar till den sökande att vi för närvarande inte har möjlighet att hantera intressebrev utan rekommenderar kandidaten att bevaka lediga tjänster som utlyses på vår hemsida. Det inkomna intressebrevet med tillhörande underlag raderas därefter.

Inget krav finns från Malmö Arenas sida på vilka personuppgifter som ska ingå i en spontanansökan. Vanligen ingår:

 • Namn
 • Personnummer/Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer)
 • CV-uppgifter

 

Laglig grund: Berättigat intresse att svara den som skickar en spontanansökan till Malmö Arena

Lagringsperiod: Raderas omedelbart när vi svarat avsändaren enligt ovan, såvida inte uttryckligt samtycke inhämtas för lagring.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

 • Personuppgiftsbiträden

Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till andra företag, s.k. personuppgiftsbiträden, när det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster eller uppfylla våra åtaganden gentemot dig. Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar information för vår räkning och enligt våra instruktioner.

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata våra rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

 • Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika bolag inom vår koncern.

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES.

I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?

 • Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna. Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

 • Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Malmö Arena kan även på eget initiativ rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

 • Rätt till radering

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 • Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats.
 • Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
 • Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
 • Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av.
 • Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

 • Rätt till begränsning

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas när behandlingen grundar sig på berättigat intresse.  Med begränsning menas att uppgifterna markeras så att dessa i framtiden endast får behandlas för vissa avgränsade syften.

Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

Om behandlingen har begränsats får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

 • Direktmarknadsföring

Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring genom att skicka ett mail till privacy@malmoarena.com. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

 • Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?

Vi behandlar personnummer endast när det är motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling.  T.ex. använder vi IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktinfo

Tveka inte att kontakta oss på privacy@malmoarena.com om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy.

Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.
Rev. 18-10-11