Hållbarhetspolicy

subpage-heroimage

Malmö Arena strävar efter att vara det självklara valet för hållbara evenemang och en attraktiv arbetsplats för vår personal. Vi vill därmed bidra till en god utveckling av Malmö stad.

För oss inom Malmö Arena handlar hållbarhet om att ta ansvar för den påverkan vi har på vår omgivning och att arbeta utifrån ansvarsfulla miljömässiga, sociala och affärsmässiga aspekter. Vårt hållbarhetsarbete fokuserar på att minska vår energiförbrukning och miljöpåverkan från våra tjänster, förbättra våra fastigheters miljöprestanda och att ta ett aktivt samhällsansvar. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och säkra hos oss och att våra upplevelser ska ge ett mervärde. Malmö Arenas hållbarhetsarbete utgår från en koncerngemensam strategi som stödjer oss i det dagliga arbetet.

Våra hållbarhetsåtaganden:

 • Använda klimatsmarta energisnåla lösningar
 • Hushålla med ändliga resurser och undvika miljöstörande ämnen
 • Minska våra utsläpp till luft och vatten
 • Skapa en sund och trygg miljö i våra lokaler med säkra evenemang
 • Vara tillgänglig för alla oavsett handikapp och bakgrund
 • Vara en god samhällspartner som stödjer utsatta grupper och bidrar till en bred ungdomsverksamhet
 • Verkar mot diskriminering och korruption
 • Respektera mänskliga rättigheter
 • Säkerställa att våra anställda trivs och utvecklas i sitt dagliga arbete
 • Samarbeta med våra leverantörer i hållbarhetsfrågor
 • Ha en kontinuerlig dialog inom hållbarhet med våra intressenter
 • Följa svensk lagstiftning avseende bl a miljö, arbetsmiljö, diskriminering, korruption och mänskliga rättigheter
 • Ständigt förbättra vårt hållbarhetsarbete så att vi verkar för en god miljö och hälsa samt ett tryggt välmående samhälle